Stwardnienie rozsiane

Stwardnienie rozsiane – redukcja bólu i spastyczności. Badanie na dwóch grupach badawczych.

W 2012 roku opublikowano wyniki randomizowanych, kontrolowanych badań (z grupą placebo), w których sprawdzano wpływ palenia marihuany na objawy występujące u chorych na stwardnienie rozsiane. Udział w eksperymencie wzięło 30 osób. Badania te wykazały skuteczność kannabinoidów w niwelowaniu objawów takich jak spastyczność oraz ból fizyczny. W grupie otrzymującej marihuanę nadmierne napięcie mięśni zmniejszyło się o 2.95 punktów (placebo 0,21) a ból o 8,27 (placebo – 2,99) punktów

Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3394820/

Scroll to Top