Holter Ciśnieniowy (Holter RR, ABPM)

Holter ciśnieniowy jest urządzeniem pozwalającym na całodobowy pomiar ciśnienia tętniczego. Ciśnienie jest mierzone przez aparat co pół godziny w ciągu dnia i co godzinę w ciągu nocy. Całodobowy pomiar ciśnienia tętniczego w warunkach domowych i podczas normalnej, codziennej aktywności pozwala na uniknięcie tzw. „nadciśnienia białego fartucha”. Umiejętne leczenie nadciśnienia tętniczego, zwłaszcza u osób starszych, jest o tyle ważne, że leki hipotensyjne mogą powodować szereg objawów niepożądanych z hipotonią na czele. Zbyt niskie wartości ciśnienia tętniczego mogą powodować u starszych ludzi zawroty głowy, omdlenia i urazy skutkujące niejednokrotnie upadkiem i trwała niepełnosprawnością. Z uwagi na obawę przed upadkami, docelowe wartości ciśnienia tętniczego u pacjentów geriatrycznych mogą być wyższe niż u osób młodych – do każdego pacjenta należy zindywidualizować podejście.

Utrzymujące się przewlekle wysokie wartości ciśnienia tętniczego, mogą z kolei powodować zwiększenie ryzyka chorób sercowo naczyniowych (jak zawał lub udar) oraz zwiększają szansę wystąpienia otępienia i przyspieszają jego postęp.

Scroll to Top